Rashid Magomedov

"Highlander (Gorets; English: Goretz)"
25 - 6 - 1
WW